Xã Bình Hòa, Huyện Krông Ana, Daklak diện tích bao nhiêu ? bao nhiêu dân ?

Xã Bình Hòa, Huyện Krông Ana, Daklak diện tích bao nhiêu ? bao nhiêu dân ?

Xã Bình Hòa được thành lập vào Ngày 06 tháng 03 năm 1984 theo Quyết định số 35-QĐ/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc huyện Krông Ana, chia xã Quảng Điền thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Điền và xã Bình Hòa.

Hỏi:  Xã Bình Hòa, Huyện Krông Ana, Daklak diện tích bao nhiêu ?

Đáp: Xã Bình Hòa có dịch tích 54,07 km2, diện tích được cập nhât năm 2019

Hỏi: Xã Bình Hòa có bao nhiêu dân ? 

Đáp: Số dân là 7810 người được cập nhật từ 1999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *